Familieprojek Nothling 2

Die familiebondswapen

Inligting aangaande die familiebondswapen

 

Die familiebondswapen (vir afstammelinge van Benjamin Nöthling) is op 8 September 1995 deur die staatsheraldikus geregistreer, en deur personeel van die staatsheraldikus ontwerp op grond van gegewens deur C.J. Nöthling verskaf.

Heraldies bestaan die wapen uit 'n swart drieberg in silwer en 'n    rooi    uitkomende eikestiggie  met twee blare (verteenwoordigend  van  twee  Duitse  dorpies,  Niederdorla  en Oberdorla) plus 'n goudkleurige akker/eikel in die middel. Die wapenspreuk is "Goue eikel, groen eike" wat die voortplanting van geslagte suggereer. Die herkoms van die wapen kan teruggevoer word na die dorpies Niederdorla en Oberdorla sowat 6 km suid van Muhlhausen teenaan die pad na Eisenach in Thuringen, Duitsland. Die akkermotief hou histories verband met die feit dat daar op 'n tyd groot eikewoude in die omgewing van die twee dorpies  en veral Niederdorla (vandag die geografiese middelpunt van Duitsland) was. Die akkermotief kom dan ook voor in die dorpswapen van Niederdorla. Soos reeds vermeld, dra die akkermotief en gepaardgaande leuse die gedagte uit dat uit die ouer geslag (goue eikel) die jonger geslag (groen eike) voortkom en verder voortplant. In die Dietse volkskultuur word die eikel, synde die vrug van die eik, ook as  'n voortplantingsimbool gesien.

Die swart drieberg  (die basis van die eikestiggie)  is deels ontleen aan die dakgewel van 'n kerkie in Niederdorla waar een van die Nöthling-voorvaders (Johan Jacob) as koster en orrelis werksaam was. Andersins verwys dit na Niederdorla as een van drie dorpies wat 'n groter eenheid vorm.

Die wit agtergrond is heraldies maar net 'n neutrale agtergrond waarteen die  logo/motief  (hier  die  akker)  uitstaan. 

 Die drie kleure swart, geel en rooi stel die kleure van die land van herkoms voor, nl Duitsland. Eers later is besef dat 'n tikkie groen in die wapen (eikeblare) nie onvanpas sou wees nie siende dat die kleur groen in die leuse vermeld word.

Die swart baan aan die bokant die wapen, is daar voorsiening gemaak vir die latere byvoeging van nuwe elemente waarmee sekere vertakkinge van 'n familiebond die wapen kan verpersoonlik na hul eie maak. Daar kan byvoorbeeld  simbole  en  ander  logo's  inkom. 

Die bestaande “familiewapen” wat ‘n Germaanse kryger met sy speer uitbeeld, is heraldies swak ontwerp en nie amptelik geregistreer nie.