Familieprojek Nothling 2

News

GENEALOGIESE VRAELYS: FAMILIE NÖTHLING

[Inligting word vrywilliglik verskaf enis uitsluitlik vir genealogiese doeleindes gebruik. Voltooide vorms kan e-pos gestuur word as aangehegte dokument aan C.J. (Neels) Nöthling by [email protected] of landpos Posbus 1596 Silverton 0127 of faks012 803 0067 ]

U van /nooiensvan en volle name:.............................................................................................

U geboortedatum: .....................................................................................................................

Volle name van u vader: .................................................................................................

Geboortedatum van u vader: ....................................................................................................

Indien van toepassing u vader se sterfdatum: ...........................................................................

Van /nooiensvan en volle name van u moeder............................................................................

Geboortedatum van u moeder: ....................................................................................................

Indien van toepassing u moeder se sterfdatum: ...........................................................................

U Nöthling-grootvader se volle name ..............................................................................................

Geboortedatum van u Nöthling-grootvader: .....................................................................................

Indien van toepassing u grootvader se sterfdatum: ...........................................................................

U Nöthling-grootmoeder se volle name ..............................................................................................

U Nöthling-grootmoeder se nooiensvan .......................................................................................

Geboortedatum van u Nöthling-grootmoeder: .....................................................................................

Indien van toepassing u grootmoeder se sterfdatum: ...........................................................................

Indien van toepassing, u broers en susters se volle name & geboortedatums/sterfdatums in ouderdoms-volgorde:

1. .............................................................................................geboortedatum:..................................

Sterfdatum:..........................................

2. ..............................................................................................geboortdatum: .....................................

Sterfdatum:...........................................

3. .............................................................................................geboortedatum:..................................

Sterfdatum:..........................................

4. .............................................................................................geboortedatum:..................................

Sterfdatum:..........................................

5. .............................................................................................geboortedatum:..................................

Sterfdatum:..........................................

Enige ander inligting wat u bykomend wil verskaf:

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

No entries.

Rss_feed