Familieprojek Nothling 2

Genealogiese navorsing oor familie voortgesit

 

 In die sewentigerjare (1970 - 1978) is 'n aanvang gemaak met 'n genealogiese navorsingsprojek oor die Nöthling-familie in Suid-Afrika. Studieprojek Nöthling 1 is afgesluit met 'n kroniek en onvolledige stamregister getiteld Die familie Nöthling in Suid-Afrika (1). Hierdie geskiedenis was die resultaat van agt jaar se navorsing waartydens die opsteller baie waardevolle inligting van familielede ontvang het. Dit moet egter on gedagte gehou word dat genealogiese informasiebronne in dié tydperk nie die tegnologiese rugsteun van die huidige era geniet het nie.

 En nou - meer as 30 jaar  later - word Studieprojek Nöthling (2) aangepak. Daar is enkele goeie redes hiervoor. Eerstens het  die groter toeganklikheid van informasiebronne agv die internet dit moontlik gemaak om leemtes in die navorsingsresultaat te vul. Tweedens het daar in die afgelope 33 jaar heelwat gebeur (geboortes, sterftes, huwelike ens), sodat die ou stamregister, wat onvolledig was, nou uiters verouderd is. Inmiddels het ook heelwat nuwe interessante inligting beskikbaar geword, oa as gevolg van die groter toeganklikheid van "ou" Oos-Duitsland. Soos reeds vermeld, het nuwe ontwikkelinge op die gebied van die informasietegnologie en genealogiese navorsing ook meegebring dat 'n vollediger rekord van die tamilie se geskiedenis nou saamgestel kan word. Daarbenewens is daar vandag meer informasiebronne wat deur navorsers geraadpleeg kan word.

 Die sukses van Studieprojek Nöthling (2) steeds in 'n groot mate bepaal word deur die samewerking, ondersteuning en deelname van familielede. In hierdie verband sal familielede se bereidwilligheid om bv vraelyste in te vul en terug te stuur, van kardinale belang wees. Derhalwe word by voorbaat 'n emstige beroep op alle familielede gedoen om 'n konstruktiewe rol in hierdie projek te speel. Die hoofdoel van die projek is om Die familie Nöthling in Suid-Afrika (1) op te dateer en die stamregister by te werk.

 In hierdie verband sal die Nöthling-webtuiste as kommunikasie- en inligtingsplatform dien vir die projek. Bykomend word 'n webblad op Facebook as gesprekforum bedryf word. 'n Nuusbrief sal ook op hirdie webtuiste geplaas word.   

 In die sewentigerjare (1970 - 1978) is 'n aanvang gemaak met 'n genealogiese navorsingsprojek oor die Nöthling-familie in Suid-Afrika. Studieprojek Nöthling 1 is afgesluit met 'n kroniek en onvolledige stamregister getiteld Die familie Nöthling in Suid-Afrika (1). Hierdie geskiedenis was die resultaat van agt jaar se navorsing waartydens die opsteller baie waardevolle inligting van familielede ontvang het. Dit moet egter on gedagte gehou word dat genealogiese informasiebronne in dié tydperk nie die tegnologiese rugsteun van die huidige era geniet het nie.

 En nou - meer as 30 jaar  later - word Studieprojek Nöthling (2) aangepak. Daar is enkele goeie redes hiervoor. Eerstens het  die groter toeganklikheid van informasiebronne agv die internet dit moontlik gemaak om leemtes in die navorsingsresultaat te vul. Tweedens het daar in die afgelope 33 jaar heelwat gebeur (geboortes, sterftes, huwelike ens), sodat die ou stamregister, wat onvolledig was, nou uiters verouderd is. Inmiddels het ook heelwat nuwe interessante inligting beskikbaar geword, oa as gevolg van die groter toeganklikheid van "ou" Oos-Duitsland. Soos reeds vermeld, het nuwe ontwikkelinge op die gebied van die informasietegnologie en genealogiese navorsing ook meegebring dat 'n vollediger rekord van die tamilie se geskiedenis nou saamgestel kan word. Daarbenewens is daar vandag meer informasiebronne wat deur navorsers geraadpleeg kan word.

 Die sukses van Studieprojek Nöthling (2) steeds in 'n groot mate bepaal word deur die samewerking, ondersteuning en deelname van familielede. In hierdie verband sal familielede se bereidwilligheid om bv vraelyste in te vul en terug te stuur, van kardinale belang wees. Derhalwe word by voorbaat 'n emstige beroep op alle familielede gedoen om 'n konstruktiewe rol in hierdie projek te speel. Die hoofdoel van die projek is om Die familie Nöthling in Suid-Afrika (1) op te dateer en die stamregister by te werk.

 In hierdie verband sal die Nöthling-webtuiste as kommunikasie- en inligtingsplatform dien vir die projek. Bykomend word 'n webblad op Facebook as gesprekforum bedryf word. 'n Nuusbrief sal ook op hirdie webtuiste geplaas word.